انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی پوست

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی پوست
رایگان
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی پوست
رایگان
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۱)

نظر بدهید
جعفر مسعود (مهمان) ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۱۷:۰۹

با سپاس از دوره خوبی که برگزار شد