انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ساعت ۱۸:۰۰

کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ساعت ۱۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید