انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۰

دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۰


نظرات (۰)

نظر بدهید