انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ساعت ۱۸:۰۰

صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ساعت ۱۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید