انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ساعت ۱۸:۰۰

کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ساعت ۱۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید