انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

جلسه پرسش و پاسخ بررسی وتفسیر نتایج eqap-43 دربخش بیوشیمی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

جلسه پرسش و پاسخ بررسی وتفسیر نتایج eqap-43 دربخش بیوشیمی
رایگان

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۰

جلسه پرسش و پاسخ بررسی وتفسیر نتایج eqap-43 دربخش بیوشیمی
رایگان
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید