انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

مدیریت چالش های تفسیر تست های تیروئید

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

مدیریت چالش های تفسیر تست های تیروئید

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰

مدیریت چالش های تفسیر تست های تیروئید
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

دانلود ویژه شرکت‌کنندگان (برای دانلود فایل‌های زیر لطفا ابتدا وارد شوید)

تیروئید شناسی (۲.۵۸ مگابایت - pdf)

نظرات (۰)