انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰

تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید