انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

بررسی و تفسیر نتایج EQAP43 در بخش بیوشیمی

آنلاین

بررسی و تفسیر نتایج EQAP43 در بخش بیوشیمی

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۰۰

بررسی و تفسیر نتایج EQAP43 در بخش بیوشیمی
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۲۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید