انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰

کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید