انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

تشخیص آزمایشگاهی پرکاریهای تیروئید

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

تشخیص آزمایشگاهی پرکاریهای تیروئید

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰

تشخیص آزمایشگاهی پرکاریهای تیروئید
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰

شرح

فایل‌های ضمیمه

دانلود ویژه شرکت‌کنندگان (برای دانلود فایل‌های زیر لطفا ابتدا وارد شوید)

تشخیص آزمایشگاهی پرکاریهای تیروئید (۶.۹۴ مگابایت - pdf)
تشخیص آزمایشگاهی پرکاریهای تیروئید (۴.۴۱ مگابایت - pdf)

نظرات (۰)